Facebook icon big
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.

Pomagaj z nami

1

 

Podaruj nam swój 1% podatku, a my przekażemy go tam, gdzie jest najbardziej potrzebny.
#pomagajznami

Jak to zrobić?

1% podatku mają możliwość przekazać Ci z Was, którzy rozliczają się na formularzach:
PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Wystarczy, że wypełnicie zamieszczony w nim "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)". W rubryce 124. Umieśćcie nazwę naszej fundacji:

 

„W CZŁOWIEKU WIDZIEĆ BRATA”,
a w polu 125. numer KRS: 0000274691
"Wnioskowana kwota" powinna być nie wyższa niż 1% wyliczonego podatku i zaokrąglona do pełnych dziesiątek w dół.

Możecie również umieścić informację, na co mamy przeznaczyć Wasz 1%. W tym celu w polu 128 należy wpisać np. edukacja, pomoc samotnym rodzicom, zwierzętom, osobom niepełnosprawnym, dotkniętym bezdomnością, dzieciom pochodzącym z potrzebujących rodzin itd., ewentualnie nazwisko jednego z naszych Podopiecznych.

Tutaj znajduje się specjalnie przygotowany formularz:
https://www.e-pity.pl/darmowy-program-online-epity-2016-2017-KRS-0000274691

Dziękujemy za to, że pomagacie z nami.