Facebook icon big
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.

Wolontariat animacyjny "Mamy Siebie!"

Spośród pierwszej grupy seniorów z projektu, czyli uczestniczek i uczestniczek warsztatów, wybierzemy 10 osób, które będą chciały zaangażować się w tworzenie sieci wsparcia dla swoich kolegów/koleżanek w wieku 65+, a zwłaszcza 80+, „zamkniętych” we własnych domach z powodu trudnej sytuacji zdrowotnej lub emocjonalnej. Podczas rekrutacji przeprowadzimy indywidualne rozmowy z zainteresowanymi. Zależy nam, by nasi nowi wolontariusze byli osobami życzliwymi, cierpliwymi, otwartymi na wyzwania i rozwój oraz świadomymi specyfiki działań w wolontariacie.

Grupa tych 10 chętnych weźmie udział w praktycznym szkoleniu na animatora osób starszych i uzyska certyfikaty potwierdzające zdobycie nowych umiejętności. Z każdą z przeszkolonych osób podpiszemy umowę obowiązującą do końca projektu, czyli do września 2022 r. W marcu zaprosimy całą grupę na 2-godzinne spotkanie motywacyjne, by szczegółowo omówić planowane podczas wolontariatu działania oraz przeanalizować różne możliwe scenariusze wizyt w domach. Spotkanie to ma również wzmocnić kompetencje nowo przeszkolonych wolontariuszy.

W kwietniu nasi wolontariusze będą mogli po raz pierwszy wyruszyć w teren wraz z opiekunką wolontariatu i animatorką z naszej fundacji. Każdy wolontariusz będzie wspierał jednego konkretnego seniora w jego domu, zawsze tego samego. Jednocześnie od kwietnia do września grupa wolontariuszy będzie spotykała się raz w miesiącu przez dwie godz. (łącznie 12 godz. przez pół roku) z opiekunką projektu, żeby porozmawiać o własnych doświadczeniach, omówić trudne sytuacje i otrzymać od nas wsparcie.

Chcemy, by wolontariusze mogli zdobyć doświadczenie i nabrać pewności siebie pod okiem profesjonalnej animatorki, tym samym wzmacniając swoje umiejętności i poczucie własnej sprawczości. Liczymy też, że osoby przeszkolone na wolontariuszy zintegrują się ze sobą nawzajem, poczują siłę płynącą z budowania wspólnoty, a w przyszłości być może staną się rzecznikami swojego pokolenia oraz starszych od siebie seniorów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Mamy nadzieję, że część relacji pomiędzy osoba potrzebującymi wsparcia a wolontariuszami przetrwa mimo zakończenia projektu.

Będący częścią projektu „Mamy Siebie!” wolontariat animacyjny jest działaniem innowacyjnym w odniesieniu do grupy docelowej, opartym na rozwijaniu wzajemnej sieci wsparcia pomiędzy zróżnicowaną wiekowo i zdrowotnie grupą seniorów. Zapewnia on pomoc kilku grupom: seniorom zamkniętym we własnych domach, wspierających ich seniorom-wolontariuszom, a także pośrednio opiekunom faktycznym osób 80+, czyli zwykle najbliższej rodzinie najstarszych i najmniej sprawnych fizycznie łodzianek i łodzian.

Na zakończenie projektu chcemy w szczególny sposób podziękować naszym wolontariuszom. Dlatego też zrealizujemy sesję zdjęciową z ich udziałem, a jej efekty staną się częścią fotokalendarzy na rok 2023, które wręczymy im jako nasze serdeczne podziękowanie.