Facebook icon big
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.

Po prostu razem!

Po prostu razem

 

Projekt zakłada profilaktykę zdrowia psychicznego u podopiecznych Fundacji (co najmniej 82 osoby - dzieci/młodzież oraz Ich rodzice/opiekunowie/kadra świetlicy i pracownicy fundacji) oraz zapewnienie Im kompleksowego wsparcia psychospołecznego poprzez realizację:

* konsultacji psychiatrycznych oraz wsparcia psychologicznego i/lub psychoterapeutycznego

* cyklu warsztatów rozwojowych dla nastolatek

* warsztatu WenDo dla nastolatek

* warsztatów dla dzieci ze świetlicy w oparciu o metodę Design For Change

* zajęć integracyjnych w szkole podstawowej

 

W efekcie realizacji działań nastąpi poprawa samopoczucia oraz dobrostanu psychicznego u dzieci i młodzieży oraz wzmocnienie Ich kompetencji społecznych i życiowych z zakresu radzenia sobie z kryzysami i trudnościami (w szkole, w domu, w gronie rówieśników), regulacji emocji, budowania bliskich relacji opartych na życzliwości i zaufaniu.