Facebook icon big
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.

PO MOC Ukrainie!

Po moc 2

 

Sytuacja międzynarodowa nas zaskoczyła. Potrzeby są bardzo duże, gdyż z każdym dniem przybywa do Łodzi więcej osób z Ukrainy.

W ramach projektu, aby skutecznie, kompleksowo, pilnie i adekwatnie do potrzeb nieść pomoc i wsparcie obywatelom Ukrainy zatrudniliśmy tłumaczkę (biegla władającą językiem polskim oraz ukraińskim), a także dwóch koordynatorów działań pomocowych w celu uporządkowania pomocy oferowanej przez Polaków, zarządzaniem wolontariuszami i delegowania Ich do konkretnych zdań. Dzięki temu możemy sprawniej i skuteczniej nieść pomoc adekwatnie do indywidualnych potrzeb uchodźców. Każdy z koordynatorów jest odpowiedzialny za konkretne obszary wsparcia m.in. dotyczące zamieszkania, transportu, opieki nad dziećmi, rzeczy codziennego użytku itp. co ułatwi i uporządkuje zgłaszanie się osób do pomocy i kierowanie tej pomocy do konkretnych potrzebujących. Pomoc jest na bieżąo monitorowana, co pozwala nam na unikanie m.in. gromadzenia zbędnych przedmiotów/rzeczy.
 

Jeśli chcecie właczyć się w nasze działania pomocowe - prosimy o kontakt tel. 669 322 406 lub fundacja@pomagajznami.org