Facebook icon big
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.

Rozmawialnia

Na codzień trudno skonfrontować wyobrażenia z rzeczywistością. Dlatego zapraszamy do Rozmawialni - otwartej dyskusji w przyjaznej przestrzeni, którą proponujemy w ramach Mieszkanie: prawem, przywilejem czy towarem? — konferencja organizowanej przez Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności. Spotykamy się 20 kwietnia w godzinach 17:30-19:00 w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ  przy ul. Lindleya 3/5.

Zaproszeni do Rozmawialni to m.in. osoby, które wyszły z bezdomności, osoby wciąż bezdomne, pracownik socjalny, streetworker, społecznicy, którzy wychodzą naprzeciw potrzebom osób bezdomnych. Będziecie im mogli zadać każde pytanie. Rozwiać wiele wątpiwości.