Facebook icon big
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.

Działamy zgodnie z RODO

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi dyrektywami przetwarzamy Państwa dane osobowe i je chronimy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016), dlatego informujemy, że:

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „W Człowieku Widzieć Brata”, z siedzibą przy ul. Boya-Żeleńskiego 2/29, 91-761 Łódź. NIP: 888-294-85-20, Regon: 340284280, KRS: 0000274691.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu informowania o działaniach Fundacji „W Człowieku Widzieć Brata” bądź w celach promocyjnych działań statutowych Fundacji.
  3. Dane mogą być przekazywane wspierającym nas sympatykom fundacji, tj. innym instytucjom charytatywnym, stowarzyszeniom lub partnerom biznesowym Fundacji.
  4. Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych.
  5. Dane, które posiadamy, to zazwyczaj: imię, nazwisko, adres e-mailowy, numer telefonu i adres korespondencyjny.
  6. Zamieszczanie jakichkolwiek zdjęć, upublicznianie wizerunku na stronie www fundacji, FB lub w innych miejscach publicznych będzie poprzedzone wyrażeniem Państwa zgody na upublicznienie wizerunku.

 

 

W każdej chwili osoba, której dane posiadamy, ma prawo do:

  1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, oraz przenoszenia danych. Aby to zrobić, prosimy o kontakt na adres: fundacja@pomagajznami.org, z adresu którego dotyczy sprawa, lub pocztą tradycyjną na adres administratora danych, czyli Fundacji „W Człowieku Widzieć Brata”.
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy istnieją uzasadnione przesłanki o naruszeniu przetwarzania danych zgodnie z ustawą RODO.