Facebook icon big
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.

O nas

Nasi podopieczni to osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożone wykluczeniem społecznym. Dostrzegamy i podkreślamy, że trudne sytuacje mogą dotknąć każdego, bez względu na wiek, poglądy, miejsce zamieszkania czy też status materialny. Wspieramy ich, a jednocześnie działamy na rzecz odkłamania ich wizerunku. Naszą misją jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, a także poprawa bytu osób samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, chorych, starszych oraz tych, które z różnych przyczyn nie radzą sobie w codziennej egzystencji.

Oferujemy im pomoc rzeczową i materialną, bo w wielu przypadkach to ona jest najważniejsza, ale również programy profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne, a przede wszystkim działania rozwijające umiejętności, wspierające samodzielność. Pragniemy, by nasi podopieczni sami stali się wsparciem dla kolejnych potrzebujących, co już się dzieje i napawa nas nieskrywaną dumą.

Nasze działania to m.in.

Pomagamy osobom opuszczającym schroniska dla bezdomnych w usamodzielnianiu się i urządzaniu mieszkań socjalnych.

Wspieramy bezdomnych ulicznych, szczególnie w sezonie zimowym, poprzez dowożenie ciepłej odzieży i środków czystości do miejsc, w których przebywają.

Organizujemy warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, których celem jest odkłamywanie stereotypu osób bezdomnych, niepełnosprawnych i starszych.

Prowadzimy zajęcia dla seniorów, szczególnie osób samotnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Uwrażliwiamy młode pokolenie na potrzeby innych ludzi. Pokazujemy jak ważne jest niesienie pomocy potrzebującym, uświadamiamy, że altruizm i empatia wzbogaca życie.

Wspieramy rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej – w szczególności poprzez pomoc w organizowaniu odzieży, mebli i sprzętów, ale również stypendiów na zajęcia dodatkowe dla dzieci pochodzących z tych rodzin.

Prowadzimy warsztaty, których celem jest pokazanie najmłodszemu pokoleniu sposobów na kreatywne spędzanie wolnego czasu.

Wspieramy działania innych organizacji pozarządowych, osoby prywatne oraz instytucje, które mają podobny cel, jakim jest pomoc drugiemu człowiekowi.

Jesteśmy partnerem programu Pajacyk, w ramach którego prowadzimy dożywianie dzieci w szkołach na terenie Łodzi.

 

Zarząd

  • Prezeska Zarządu Fundacji
    Oksana Hałatyn-Burda
  • Wiceprezes Zarządu Fundacji
    Tomasz Firaza
  • Wiceprezeska Zarządu Fundacji
    Justyna Wnęk