Facebook icon big
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie wakacje 2022

 

20.06.2022 r.

Postępując zgodnie z podrozdziałem 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz zapisami umowy o dofinansowanie o nr RPLD.09.02.02-10-A028/20-00 Fundacja "W Człowieku Widzieć Brata" prowadzi procedurę rozeznania rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej usług edukacyjno-rozwojowych na potrzeby projektu „Świetlica w MIEJSCU SPOTKAŃ” o nr RPLD.09.02.02-10-A028/20.

Fundacja "W Człowieku Widzieć Brata", ul. Boya Żeleńskiego 2/29, 91-761 Łódź, zwraca się o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej usług edukacyjno-rozwojowych:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kreatywnych dla 20 osób z grupy dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 roku życia w wymiarze 40 godzin (8 dni x 5 godzin, 2x w każdym tygodniu w okresie: 04.07.2022-29.07.2022)

2. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów fotograficznych dla 20 osób z grupy dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 roku życia w wymiarze 20 godzin (4 dni x 5 godzin, 1x w każdym tygodniu w okresie: 04.07.2022-29.07.2022)

3.  Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów sportowych dla 20 osób z grupy dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 roku życia w wymiarze 40 godzin (8 dni x 5 godzin, 2x w każdym tygodniu w okresie: 4.07.2022-29.07.2022)

Oferty (odpowiedni formularz znajduje się na ostatniej stronie zapytania) należy składać do dnia 28.06.2022 r. (włącznie)

Pocztą tradycyjną na adres:

Oksana Hałatyn-Burda

Biuro Projektu „Świetlica w Miejscu Spotkań”

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9, 90-336 Łódź

osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 -16:00

lub e-mailem: fundacja@pomagajznami.org

Dodatkowe informacje: tel. 669 322 406

 

Załączniki