Facebook icon big
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.

AKTYWNE SENIORKI ZOSTAŁY ANIMATORKAMI OSÓB STARSZYCH!

1649081294827

 

Poznawały ćwiczenia ruchowe z elementami jogi i fitnessu, a fizyczną sprawność zaczęły trenować od bardzo ważnej, ale często niedocenianej wiedzy – jak prawidłowo stać, siedzieć, wstawać z łóżka i siadać na krześle. Takich nauk nie spodziewała się chyba żadna z seniorek. Ale wszystkie panie były zachwycone całym szkoleniem.

Treningi fizyczne prowadząca przeplatała warsztatami plastycznymi i rękodzielniczymi. Słuchając bajki o słoniu, uczestniczki przelewały na papier swoje malarskie wrażenia i skojarzenia, a później tworzyły na podstawie malunków ustne opowieści. Kolorowały kuchenną sól kredą i układały z niej kompozycje oraz malowały obrazy moczoną bibułą.

Był również czas na trudne pytania dotyczące podeszłego wieku i związanych z nim chorób.

Szkolenie przeprowadziła dla nas organizacja ITW Polska i jest ono częścią projektu „Mamy Siebie! Budowanie międzysenioralnej sieci wsparcia”. Sam projekt rozpoczęliśmy w październiku. Zgłosiło się do niego 90 łódzkich seniorek i seniorów. 1/3 z nich zaprosiliśmy do udział w Mamy Siebie i od listopada prowadzimy dla ponad 30 osób gimnastykę umysłu, rękodzieło, masaże dźwiękami mis i gongów, warsztaty kulinarne oraz jogę.

10 pań z tej grupy uznało, że są gotowe zostać wolontariuszkami dla mniej samodzielnych osób 65+ (pozostających w domach i zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. z powodu niepełnosprawności, złego stanu zdrowia lub trudnej sytuacji materialnej).

I to właśnie dla nich przeprowadzone zostało szkolenie z animacji osób starszych.

Kilka dni później świeżo upieczone wolontariuszki animatorki spotkały się ponownie, tym razem już tylko z nami, by połączyć je w pary ze starszymi i mniej samodzielnymi seniorkami i jednym seniorem. Pierwsze spotkania w ich domach już w przyszłym tygodniu. Do mieszkania konkretnej starszej osoby zawsze będzie wędrować jedna i ta sama wolontariuszka oraz towarzysząca jej prezeska naszej fundacji Oksana Hałatyn-Burda

Projekt Mamy Siebie realizujemy z dotacji Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.